Polskie miasta w czołówce rankingu powierzchni zielonej

Kraków został uznany za piąte na świecie i trzecie w Europie miasto o największej powierzchni zielonej. Wysoko na liście znajdują się również Wrocław i Warszawa.

Kraków, Stare Miasto

Kraków, fot. Sebastian Kurpiel / Unsplash

Ranking . Husqvarna Urban Green Space Index stworzono na podstawie oceny zielonej powierzchni miasta na obrazach satelitarnych oraz dodatkowej analizy komputerowej. Zbadano w nim 155 miast na całym świecie. Wśród polskich miast zbadano trzy: Warszawę, Kraków oraz Wrocław.

Indeks jest oparty na szeregu czynników, takich jak procent powierzchni miejskiej pokrytej roślinnością, stan roślinności oraz stopień rozmieszczenia zieleni w całym obszarze miejskim. Wartościom z różnych kategorii (rodzajów roślinności) przydzielono różne wagi. Przykładowo: indeks ocenia dwukrotnie lepiej tereny zadrzewione w porównaniu z terenami pokrytymi trawą. Dodatkowo premiowane są tereny zielone, rozmieszczone równomiernie na całym obszarze miejskim. Ostateczny wynik prezentowany jest w zakresie od 0 do 100.

Dane dotyczące granic miast pochodzą z Open Street Map, zaś dane dotyczące ludności pochodzą z usługi Global Human Settlement Layer (GHS-POP), podzielonej na komórki o rozmiarze 250 na 250 metrów.

Polskie miasta w czołówce rankingu

Oszacowano, że Kraków posiada aż 57% terenów pokrytych zielenią, w tym 37% zadrzewionych. Badanie pokazało też, że w Krakowie na mieszkańca przypada ponad 207 m² terenów zielonych. We Wrocławiu na mieszkańca przypada ok. 193 m² powierzchni zielonej. 38% stanowią tereny zadrzewione, zaś 16% zieleń niska. W Warszawie na mieszkańca przypada 134 m² zieleni. Blisko 40% powierzchni miasta z zajmują drzewa, zaś dodatkowe 13% – zieleń niska.

Polskie miasta wypadły wysoko w statystyce powierzchni zielonej na mieszkańca. Dla porównania, w Pradze jest to ok. 180 m², w Berlinie 112 m², w Sztokholmie 100 m², w Wiedniu 76 m², a w Londynie 68 m² zieleni na mieszkańca.

Pierwszą dziesiątkę rankingu tworzą:

  1. Charlotte,
  2. Durban,
  3. Wilno,
  4. Dortmund,
  5. Kraków,
  6. Stuttgart,
  7. Austin,
  8. Wurzburg,
  9. Zurych
  10. Heidelberg.

Wrocław zajął 22 miejsce, zaś Warszawa uplasowała się oczko niżej. Oba miasta uzyskały wskaźnik zbliżony do Monachium, Oslo czy Genewy, jednocześnie wyprzedzając m.in. Sztokholm czy Edynburg. Pełen ranking dostępny jest na stronie organizatora.

Analizując ranking powinniśmy brać pod uwagę różną charakterystykę miast. Wysokie miejsce polskich przedstawicieli wynika m.in. z dużej rozciągłości granic administracyjnych (podobnie jest w Wilnie), z dużych zniszczeń wojennych oraz charakterystyki zabudowy realizowanej po II wojnie światowej, czy z rozlewu zabudowy na przedmieściach. Jednocześnie miasta o zwartej zabudowie, takie jak Sztokholm czy Wiedeń, ocenione zostały nisko.