Amsterdam

Amsterdam

Przedmieścia Amsterdamu, tory tramwajowe nie są związane z ulicą o przekroju 2x2.