Płock: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegialna

Miasto Płock ogłosiło konkurs, którego  celem jest wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze schodami Broniewskiego. Najlepsze koncepcje zostaną nagrodzone – w puli konkursu jest 100 000 zł.

„Płock, Plac Obrońców Warszawy” autorstwa Krzysztof Lisocki - Praca własna. Licencja GFDL na podstawie Wikimedia Commons

„Płock, Plac Obrońców Warszawy” autorstwa Krzysztof Lisocki – Praca własna. Licencja GFDL na podstawie Wikimedia Commons

Przedmiotem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji, która we właściwy sposób zorganizuje i zagospodaruje przestrzeń placu Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszego konkursu. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie pracy, która w sposób możliwie perfekcyjny łączy ochronę i ekspozycję wartości historycznych tej części miasta z zaspokojeniem współczesnych potrzeby użytkowników tego obszaru.

Uczestnikiem konkursu może być:

  • osoba fizyczna, będąca absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna;
  • zespół autorski, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna spełnia warunek, o którym mowa wyżej;
  • podmiot posługujący się osobą fizyczną, o której mowa wyżej.

Wniosek o zarejestrowanie udziału w konkursie powinien zostać złożony do dnia 27 października 2015 roku, natomiast praca konkursowa, zawierająca część graficzną i tekstową powinna zostać złożona do dnia 15 lutego 2016 roku.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie pieniężnych nagród I, II i III lub wyróżnień o łącznej wartości 100 000,00 zł z podziałem na:

  • I Miejsce – 55 000 zł
  • II Miejsce – 35 000 zł
  • III Miejsce – 15 000 zł


Więcej informacji: