Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0 – debata o partycypacji społecznej

W środę 25 czerwca 2014 r. odbyła się zorganizowana przez Urząd Miasta Warszawy kolejna z rzędu debata z cyklu Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0. Tematyką środowego spotkania była partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego i projekty zmian, jakie stolica chce wdrożyć dla wzrostu aktywności społecznej.

Warszawa 2.0 Zmieniamy WarszawęSpotkanie odbyło się w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Pałacu Ślubów przy Pl. Zamkowym 6 w Warszawie. W debacie wzięli udział zarówno przedstawiciele magistratu jak i eksperci z Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszeń pozarządowych.

W debacie uczestniczyli:

  • Marek Mikos – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
  • Jarosław Jóźwiak – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej,
  • Bartłomiej Kolipiński – Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich,
  • arch. Marcin Świetlik – Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich,
  • Monika Komorowska – Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ.

Przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich prezentowali problemy wynikające z polskiego prawa i możliwe rozwiązania jakie można wdrożyć w ramach istniejących przepisów. Podkreślali, że kluczem  do sukcesu jest partnerstwo – dwustronne zaufanie zarówno planistów do mieszkańców jak i w drugą stronę. Lokalna społeczność bowiem najlepiej wie, czego im brakuje i jakie są uwarunkowania na danym terenie. To dzięki nim w najlepszy sposób odczytamy ducha miejsca. Dopiero z ładu społecznego możemy budować ład przestrzenny.

Eksperci z TUP zauważają, że przy obecnych przepisach udział społeczeństwa w planowaniu jest wyłącznie punktowy. Mieszkańcy dowiadują się co chcą u nich zrobić urzędnicy dopiero podczas wyłożenia MPZP i w momencie składania wniosków mogą zgłaszać uwagi. A partycypacja powinna być procesem ciągłym i obywatele powinni uczestniczyć w procesie planowania na innych etapach powstawania rysunku planu. Urbaniści proponują pewne zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo np. uchwalenie kodeksu dobrych praktyk, który określałby ramy partycypacji.

Jakie zmiany chce wprowadzić Warszawa ?

Stolica przymierza się do przyjęcia nowych rozwiązań, nawiązując do modelu jaki przyjął Poznań. Chce rozbudować przepisy odnośnie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania, które nakłada na samorząd ustawa. Razem ze stowarzyszeniem ODBLOKUJ przymierza się do przeprowadzenia pilotażowego projektu, w którym przetestowane byłyby nowe rozwiązania. Planowane są spotkania projektantów planu z mieszkańcami podczas analiz terenu i na etapie zgłaszania wniosków. Stowarzyszenie proponuje liczne warsztaty i prace na makietach wraz z lokalną społecznością, a dzięki wielu wariantom wstępnych szkiców będzie możliwe wyeliminowanie potencjalnych konfliktów – tak, aby forma prezentowana podczas wyłożenia planu  była akceptowalna przez wszystkich. Istotne jest włączanie mieszkańców od samego początku powstawania planu poprzez dobry przepływ informacji i edukację.

Warszawski magistrat planuje przeprowadzenie pilotażowego projektu w centralnej części Targówka, gdzie będzie uchwalany plan miejscowy. Teren ma obejmować okolice Skweru Stefana Wiecheckiego-Wiecha i Teatru Rampa. Tam miasto chce zebrać doświadczenie, na bazie którego będzie możliwość wypracowania pewneych rozwiązań systemowych. Stowarzyszenie ODBLOKUJ już planuje stworzyć wstępną mapę uwarunkowań społecznych i potencjalnych konfliktów.

Debaty realizowane są w ramach projektu “Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” mają służyć m.in. zaangażowaniu mieszkańców w wyznaczanie nowych kierunków rozwoju miasta. Cały cykl debat skoncentrowany został na włączeniu procesu partycypacji społecznej i przygotowaniu założeń do mapowania priorytetów i celów operacyjnych w nowym dokumencie strategicznym.