Partycypacja społeczna – podrecznik

Partycypacja społeczna – podrecznik

Okładka podręcznika „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” | KIPPiM