Rys.1. Schemat zasięgu tożsamości człowieka z miejscem, źródło httpwww.geo.uj.edu.plzakladyzrrprojektykjanasprojekt.htm, [dostęp 27.03.2014 r.]

Rys.1. Schemat zasięgu tożsamości człowieka z miejscem, źródło httpwww.geo.uj.edu.plzakladyzrrprojektykjanasprojekt.htm, [dostęp 27.03.2014 r.]