AKTUALNOŚCI

W Poznaniu powstanie Park Kulturowy

Do 14 lipca można składać wnioski do wstępnego projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu. 

fot. Mohylek / Wikimedia Commons

Choć dotychczasowe zasady kształtowania wizerunku poznańskiego Starego Miasta zostały w dużej mierze sformułowane w miejskich dokumentach i opracowaniach, dotyczących m.in.: polityki reklamowej, zasad lokalizacji ogródków gastronomicznych, estetyki i funkcjonalności mebli miejskich, nawierzchni chodników i elementów infrastruktury ,to miasto zdecydowało się na kolejny krok jakim jest utworzenie parku kulturowego. Park kulturowy to jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Celem miasta jest zebranie wszystkich zasad jako aktu prawa miejscowego oraz umożliwienie ich skutecznego stosowania.

Utworzenie parku ma na celu wprowadzenie ładu estetycznego i podniesienie jakości przestrzeni publicznej na terenie Starego Miasta. Zapisy uchwały mają regulować m.in. kwestie reklam, szyldów i działań promocyjnych prowadzonych na tym terenie.

Przedstawiciele magistratu jako przykład wskazują kilka polskich miast. Od 2011 roku Park Kulturowy działa w Krakowie, od 2014 roku we Wrocławiu, zaś uchwałą z grudnia 2015 roku utworzony został Park Kulturowy w Łodzi. W 2016 roku weszła w życie uchwała dotycząca parku w Zakopanem. Łącznie w Polsce funkcjonuje ponad 30 parków kulturowych.

Zamiar utworzenia Parku Kulturowego w Poznaniu pojawił się na początku 2016 roku. Przez ostatni rok prowadzone były prace przygotowawcze. W drugiej połowie czerwca tego roku zaprezentowany został projekt uchwały, który udostępniamy pod artykułem. Wnioski do niego można składać do 14 lipca w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 lub na adres e-mail: [email protected].

Kolejne spotkania konsultacyjne odbędą się na przełomie września i października. Przedstawiony ma zostać wtedy projekt uchwały o utworzeniu parku z uwagami naniesionymi po obecnych konsultacjach.

Projekt uchwały w formacie PDF