mpzp

mpzp

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z zaznaczonymi sąsiadującymi potencjalnymi terenami mieszkaniowymi / źródło: mapa.umwarszawa.pl