AKTUALNOŚCI

Osiedla Warszawy: kolejne projekty bez konsultacji

Urbanistyczne plany dla obszaru Chrzanowa, terenu Żerania/Tarchomina oraz rezerwy terenowej pod al. Tysiąclecia na Kamionku powstają w stolicy. W przeciwieństwie do poprzednich części projektu Osiedla Warszawy, nie będą one jednak podlegały rozszerzonemu procesowi konsultacji.

Projekt Osiedla Warszawy realizowany jest od 2018 roku. Prace wiążą się z pracami nad nowym Studium, które zgodnie z aktualnym harmonogramem przyjęty ma być w II połowie 2022 roku lub w I połowie 2023 roku.

Osiedla Warszawy - lokalizacje

Osiedla Warszawy – zaprezentowana w 2018 roku mapa lokalizacji projektów

Pilotaż projektu objął dwa obszary na prawym brzegu Wisły, wzdłuż ulicy Modlińskiej oraz linii kolejowej nr. 9 czyli Port Żerański oraz Żerań FSO. Kolejne projekty zrealizowano również dla prawobrzeżnej części miasta: dla Starych Świder oraz rejonu stacji Szwedzka. Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami oraz publikowanymi materiałami, projekt miał objąć kolejne fragmenty miasta.

Kolejne Osiedla Warszawy z konsultacjami dopiero przy wyłożeniu Studium

Pod koniec roku ogłoszono przetarg na kolejne opracowania. Opracowanie dla terenu Chrzanowa przygotowuje Dawos Spółka z o.o.,, dla terenów na Tarchominie pracownia Mycielski Architecture&Urbanism, zaś rejon ulicy Tysiąclecia na Kamionku zaprojektuje Jan Kempa FUGA.

Jak dowiedzieliśmy się ze stołecznego magistratu, efekty prac nie będą podlegać dotychczasowej formie konsultacji społecznych. Efekty poznamy dopiero wraz z projektem Studium, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Opracowania dla rezerwy Trasy Tysiąclecia, Polfy Tarchomin, praskiego waterfrontu i Chrzanowa nie są typowymi procesami konsultacyjno-projektowymi. Powstające masterplany są opracowaniami urbanistycznymi, analitycznymi, który mają być gotowe w III kwartale 2020 roku. To prace badawcze na rzecz nowego studium, które służą przetestowaniu poszczególnych scenariuszy – nie wiemy jeszcze które warianty rozwiązań będziemy rekomendować do wdrożenia. Nie planujemy odrębnych konsultacji dla tych obszarów.

– czytamy w przesłanej odpowiedzi.

Miasto rezygnuje więc z planów z 2018 roku. Wówczas ogłoszono, że w “Osiedlach Warszawy” udział wezmą trzy strony – strona miejska, strona inwestorsko-właścicielska oraz strona społeczna, czyli mieszkańcy, aktywiści, radni i wszyscy zainteresowani. Podczas ogłaszania projektu w 2018 roku wiceprezydent Michał Olszewski mówił:

Projekt „Osiedla Warszawy” ma przede wszystkim stworzyć taki model współpracy z mieszkańcami i inwestorami, dzięki któremu w transparentny, bezpieczny, profesjonalny i partycypacyjny sposób powstaną koncepcje zagospodarowania wybranych obszarów. Poprzez tę inicjatywę chcemy budować miasto, które ma służyć jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z konsultacji dotyczącej przyszłości powyższych terenów. Zaprezentowane one zostaną jako rozwiązania przygotowywanego obecnie Studium, a także dalszych planów miejscowych.

Założenia dla tych lokalizacji będą konsultowane w ramach procesu konsultacyjnego całego projektu studium i wtedy teź będą prezentowane wybrane materiały z powstających opracowań.

 

Plan dla Portu Praskiego z dodatkowym opracowaniem

Według pierwszych zapowiedzi “Osiedla Warszawy” obejmowały również tereny Portu Praskiego. Tutaj również przygotowywane są analizy przestrzenne. Jak dowiedzieliśmy się, nie dotyczą one jednak “wkładu” do Studium, ale zmian w przygotowywanym od 15 lat planem miejscowym:

Wyniki opracowania dla praskiego waterfrontu mają posłużyć do weryfikacji i modyfikacji procedowanego od dłuższego czasu projektu planu miejscowego dla Portu Praskiego. Dopiero przygotowany na tej podstawie projekt planu zostanie poddany szerokim konsultacjom publicznym.

Dokument przygotowywany jest od 2005 roku. Odbyły się już dwa wyłożenia publiczne dokumentu, w 2011 i 2015 roku. Obejmuje teren otaczający baseny portu na Wiśle. Ostatnia zaprezentowana koncepcja zakładała zabudowę północnej jego części, w tym obiekty wysokościowe w rejonie stacji metra oraz kolei “Stadion”. Południowa część portu zachować miała zielony charakter.

wycinek mpzp rejonu Portu Praskiego

Wycinek z wyłożonego w 2015 projektu planu miejscowego dla rejonu Portu Praskiego