AKTUALNOŚCI

PO: ustawa o elektrowniach wiatrowych wymaga poprawek

Posłowie PO złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jest to odpowiedź na krytykowane restrykcyjne przepisy, wprowadzone wiosną.

fot. shock399 | flickr.com | lic. CC BY 2.0

fot. shock399 | flickr.com | lic. CC BY 2.0

Propozycja liberalizuje przepisy przyjęte ostatnio przez rządzącą większość. Zapisy ustawy, która została przyjęta przez Sejm w dniu 20 maja i podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dwa miesiące później, weszły w życie w połowie lipca tego roku. Ustawa określa m.in. minimalną odległość elektrowni wiatrowych od domów. Obecnie elektrownie wiatrowe powstawać mogą w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, od terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy lub obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Dodatkowo ich instalacja jest możliwa wyłącznie w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, które zaczęto przed wejściem w życie ustawy, można będzie prowadzić do lipca 2019 roku.

Przeciwnicy obowiązujących przepisów krytykują obowiązujące prawo, podnosząc argument znacznego rozproszenia zabudowy w Polsce, blokującego możliwość budowy elektrowni. Dlatego też pojawiają się głosy o możliwości wprowadzenia zmian. Według propozycji nowelizacji ustawy złożonej przez posłów PO, elektrownie wiatrowe będzie można stawiać w odległości minimum 800 metrów od najbliższych zabudowań. W projekcie podtrzymano obowiązek określania w planach zagospodarowania przestrzennego miejsc, w których mogłyby powstać elektrownie wiatrowe. Zgodnie z doniesieniami dziennika “Rzeczpospolita” również Ministerstwo Energii planuje zmiany w obowiązujących przepisach. Wśród nich znaleźć mógłby się zapis o możliwości lokalizowania farm w promieniu większym niż pięciokrotna wysokość i mniejszym niż dziesięciokrotna wysokość, przy uzyskaniu zgody mieszkańców.

Odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań w wybranych częściach Europy:

brak regulacji na poziomie unijnym

brak regulacji: Włochy

uzależnione od wysokości elektrowni: Polska, Rumunia, Niemcy (wybrane landy: Bawaria)

uzależnione od hałasu: Dania, Hiszpania, Irlandia, Niemcy (wybrane landy), Portugalia, Szwecja

odległość: Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie – 150 m), Niemcy (wybrane landy m.in. Hamburg i Schleswig-Holstein – 300 m), Francja, Walia (500 m), Austria (500 m – 1 km), Szkocja (2 km)

opracowanie na podstawie przepisów lokalnych oraz mn.gov