Opole powiększy się o nowe tereny

Od 1 stycznia 2017 roku Opole powiększy się o 12 sołectw z gmin Komprachcice, Prószków, Dąbrowa oraz Dobrzeń Wielki.

Opole

Rozszerzenie granic miasta obejmie głównie część północną i zachodnią. W granicach Opola znajdą się Krzanowice, Czarnowąsy, Świerkle, Borki, Sławice, Wrzoski, Żerkowice, Chmielowice, Winów oraz fragmenty sołectw Brzezie, Dobrzeń Mały oraz Karczów.

Projekt krytykowany jest przez gminy sąsiadujące z miastem. Jego wejście w życie poskutkuje znacznym uszczupleniem budżetów gmin. Te nie zostaną zlikwidowane lecz pomniejszone o część swoich terenów, zazwyczaj intensywnie zagospodarowanych. Przykładem jest wchłonięcie przez Opole części wsi Brzezie, w której zlokalizowana jest elektrownia. Do protestów dołączają się również przedstawiciele powiatu i co najważniejsze – mieszkańcy, których nie przekonują takie argumenty jak poprawa transportu zbiorowego, brak konieczności wymiany dokumentów

Projekt pozytywnie oceniany jest przez większość mieszkańców Opola. Do zwolenników projektu należą m.in. prezydent tego miasta czy sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Patryk Jaki. Ich zdaniem rozszerzenie granic miasta to korekta związana z rozlewem zabudowy na tereny gmin ościennych i odpowiedź na zmniejszającą się liczbę ludności miasta. Opole jest teraz najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce pod względem liczby ludności. Po wejściu w życie zmian, liczba ludności wzrośnie o około 10 tysięcy mieszkańców, choć – co warto zaznaczyć – jego powierzchnia wynosić będzie aż 1,5 obecnej.


W ubiegłym miesiącu pisaliśmy o inicjatywie przyłączenia gminy Krasne w granice Rzeszowa.