AKTUALNOŚCI

W Olsztynie dyskutowano o suburbanizacji

Kilkudziesięciu zaproszonych ekspertów oraz pozostali goście, zainteresowani tematem urbanistyki Olsztyna wzięli udział w konferencji urbanistycznej pod hasłem “Powrót do miasta”.

2014.10 Olsztyn Powrot

W piątek budynek BK Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego zapełnił się na kilka godzin architektami, socjologami, ekonomistami oraz przedsiębiorcami. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim zagadnieniom suburbanizacji oraz jej skutkom. Zaproszeni do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego eksperci przedstawili genezę powstania, przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania suburbanizacji w następujących referatach:

  • Społeczno-ekonomiczne skutki i koszty suburbanizacji w Polsce – prof. Przemysław Śleszyński (Warszawa),
  • Zabójcza suburbanizacja – dr Paweł Kubicki (Kraków),
  • Geneza powstania polskich suburbiów. Kontekst suburbanizacji – dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek (Gdańsk),
  • Rozwój miasta do centrum – przeciwdziałanie procesom suburbanizacji – przypadek Gdyni – dr inż. arch. Paulina Szewczyk, mgr inż. arch. Iwona Markesić (Gdynia),
  • Miejskie obszary funkcjonalne – mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Mrozek (Olsztyn).

Suburbanizacja to nadmierne rozpraszanie się zabudowy miast, skutkujące wyludnianiem się śródmieść i rozwojem stref podmiejskich. Zjawisko to jest zdaniem większości ekspertów niekorzystne ze względów ekonomicznych, socjologicznych i przestrzennych.

Konferencja “Powrót do miasta” zorganizowana była przez Urząd Miasta Olsztyna wraz z Olsztyńskim Parkiem Naukowo Technologicznym.