AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miasto^2 – Zintegrowany rozwój miast” – Łódź, 01-02.06.2017

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM oraz Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z okazji 15-lecia działalności zaprasza na dwudniową Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “Miasto^2 – Zintegrowany rozwój miast”, która odbędzie się 1-2 czerwca 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do studentów gospodarki przestrzennej, budownictwa, architektury, ochrony środowiska oraz kierunków społecznych i geograficznych. W ramach konferencji odbędą się panele eksperckie i tematyczne. Podczas konferencji zostanie poruszona problematyka związana z zintegrowanym rozwojem miast.

Miasta odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie, jednak stojące przed nimi wyzwania sprawiają, że zmuszane są coraz częściej do poszukiwania własnej drogi rozwoju, poprzez wdrażanie zintegrowanych metod i narzędzi zarządzania miastem. W związku z faktem, że miasto jest dynamicznym układem przyrodniczym, gospodarczym, społecznym i przestrzennym, jego rozwój powinien integrować działania polityczne, gospodarcze oraz społeczne, które zagwarantują nie tylko trwałość podstawowych procesów przyrodniczych, ale też umożliwią zaspokajanie potrzeb gospodarczych i społecznych. Zintegrowane podejście do planowania rozwoju umożliwia prowadzenie działań kompleksowych i wieloaspektowych przez różne podmioty przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Jego istotą jest tworzenie sieci powiązań między różnymi podmiotami i zawiązywanie partnerstwa w celu realizacji różnego rodzaju działań i projektów. Dzięki zintegrowanemu planowaniu i zarządzaniu współczesne miasta mogą sprostać nowym wyzwaniom.

Proponowane bloki tematyczne:

  • Środowisko przyrodnicze w zintegrowanym rozwoju miast;
  • Społeczeństwo w zintegrowanym rozwoju miast;
  • Gospodarka w zintegrowanym rozwoju miast;
  • Przestrzeń w zintegrowanym rozwoju miast;
  • Transport w zintegrowanym rozwoju miast;
  • Zintegrowane planowanie rozwoju miast;
  • Marketing terytorialny w zintegrowanym rozwoju miast.

Strona internetowa:

http://spatium.uni.lodz.pl/?page_id=3377

Wydarzenie na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1807647546156815/

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.