Podinspektor ds. analiz, opracowań planistycznych i opinii urbanistycznych

Witryna internetowa Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

1.                  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)                 sporządzanie analitycznych opracowań na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego (analiza uwarunkowań, prognoza oddziaływania na środowisko, podstawowe opracowanie ekofizjograficzne),

b)                 opracowywanie i współpraca przy sporządzaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań z zakresu zadań Zespołu Planów Miejscowych i Analiz,

c)                  opracowywanie opinii i analiz w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,

d)                 analiza możliwości rozwoju poszczególnych obszarów miasta i przedkładanie w tym zakresie propozycji zbywania bądź nabywania nieruchomości,

e)                 współpraca z klientem Pracowni w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu nieruchomości w aktach planowania przestrzennego,

wydawanie wypisów i wyrysów z aktów planowania przestrzennego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.ppp.piotrkow.4bip.pl.