AKTUALNOŚCI

Odeszli w ubiegłym roku

W dzień wszystkich świętych wspominamy architektów i urbanistów, którzy odeszli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

W styczniu odszedł prof. Stanisław Juchnowicz, architekt i urbanista, współtwórca planu Nowej Huty i autor projektu centrum Łodzi, honorowy obywatel Krakowa zmarł w wieku 96 lat. Studia architektoniczne realizował na trzech uczelniach: Politechnice Lwowskiej, Akademii Górniczej w Krakowie oraz na Politechnice Gdańskiej, gdzie na Wydziale Architektury uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta. W krakowskiej uczelni założył Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się, którego był dyrektorem, a od 2005 r. przewodniczącym Rady Naukowej (Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK). W 1991 r. zorganizował na Wydziale Architektury PK Instytut Projektowania Miasta i Regionów, którym kierował przez kilka lat. Prof. Stanisław Juchnowicz był członkiem zespołu, który przygotowywał założenia urbanistyczne Nowej Huty. Projektował również centrum Łodzi i gmach frontowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W listopadzie 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

W czerwcu zmarł w wieku 75 lat prof. Krzysztof Domaradzki, architekt i urbanista, prowadzący warszawską pracownię Dawos. Twórca wielu planów miejscowych oraz koncepcji urbanistycznych dla stolicy, między innymi rejonu Ronda Wiatracznej, Służewca i Ściany Wschodniej. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, w tym wiceprezes w latach 2000 – 2006. Autor książki „Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka”. Znany w stolicy jako twórca dzisiejszego wystroju Traktu Królewskiego w Warszawie, na odcinku od Placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat do Ronda de Gaulle’a. W 2016 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie architektury, za wkład w promowanie problematyki tożsamości historycznej stolicy”.

Pierwszego dnia lipca zmarł w wieku 93 lat Stanisław Michel, architekt związany z powojennym Gdańskiem. Po II wojnie światowej rozpoczął edukację na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i włączył się w ruch odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych. Od 1982 roku członek architektonicznej grupy ZAPA. Był twórcą Planu Szczegółowego Zagospodarowania Śródmieścia Gdańska oraz planu ogólnego miasta Rumia. W swojej karierze stworzył dziesiątki projektów – zarówno realizacje modernistyczne, jak wieżowiec Olimp we Wrzeszczu, jak i projekty budowy i odbudowy ponad stu gdańskich kamienic. W 2017 r. uhonorowano go tytułem „Zasłużony w Historii Miasta Gdańska”.

Kilka dni później informowaliśmy o śmierci Michała Borowskiego. Borowski urodził się w 1950 r. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a w 1974 ukończył studia na Wydziale Architektury Królewskiej Politechniki w Sztokholmie. To w szwedzkich pracowniach architektonicznych rozpoczął swoją karierę. Pracował również jako asystent i wykładowca na Wydziale Architektury Królewskiej Politechniki w Sztokholmie. Był członkiem Związku Architektów Szwedzkich, Związku Szwedzkich Budowniczych oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Naczelnego Architekta Miasta. Był współtwórcą takich projektów, jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

We wrześniu zmarł Kazimierz Bald, urbanista, autor wielu nagradzanych opracowań, jednym z najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych członków Towarzystwa Urbanistów Polskich. W latach 50. pracował w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych „ZOR” w Łodzi. Następnie w łódzkiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym jako główny projektant planu ogólnego Łodzi (1968-1970), W Biurze Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi był generalnym projektantem planu dla województwa łódzkiego. Był również konsultantem studiów zagospodarowania przestrzennego województwa kaliskiego, leszczyńskiego, sieradzkiego, słupskiego, radomskiego. Kazimierz Bald był współautorem wielu planów ogólnych polskich miast, w tym m.in. Krakowa. Po wejściu w życie ustawy o planowaniu z lat 90. był również autorem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi dla takich miast, jak: Łódź, Częstochowa, Kalisz, Skarżysko-Kamienna, Zgierz, Brodnica, Kutno, czy Wisła. Kazimierz Bald był pięciokrotnym laureatem Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształtowaniu miast. Był laureatem Nagrody Ministra Infrastruktury za publikację z dziedziny gospodarki przestrzennej.  Otrzymał Brązowy i Srebrnym Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Złotą Odznakę Miasta Krakowa i Odznakę za zasługi dla Miasta Łodzi. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W marcu koronawirus spowodował śmierć włoskiego architekta, urbanisty i wykładowcy – Vittorio Gregotti. Urodził się w Novarze w 1927 roku. Zakończył studia na mediolańskiej politechnice. Stworzył własne biuro projektowe Gregotti Associati International odpoiedzialne m.in. za projekty Centrum Kultury Belém w Lizbonie, Grand Théâtre de Provence we Francji, Opera Arcimboldi w Mediolanie, Stadion Olimpijski Lluís Companys w Barcelonie.