Odbudowa Kabulu wzorowana na indyjskim mieście.

Stolica Afganistanu posiada bardzo długą i burzliwą historię. Kabul istnieje od ponad 3000 lat i pamięta takie wydarzenia jak najazd Aleksandra Wielkiego. Ostatnie 50 lat to okres, w którym miasto to było wielokrotnie niszczone, przez co wymaga aktualnie zdecydowanej rekonstrukcji. A wzorem, do którego ma nawiązywać Kabul, jest nowe miasto z indyjskiego stanu Chhattisgarh – Naya Raipur.

 

Uwarunkowania

Kabul to miasto o powierzchni 275 km kw. Mieszka tam blisko 3 miliony osób, co przekłada się na gęstość zaludnienia rzędu 1090 os. / km kw. Co więcej, w przeciągu ostatnich 10 lat zanotowano wysoki wskaźnik migracji. Gwałtowny wzrost populacji poskutkował masowym tworzeniem się nieformalnych osiedli, co wskutek braku infrastruktury technicznej odbiło się na środowisku przyrodniczym. Prognozy przewidują wzrost liczby ludności do 8 milionów osób w ciągu 20 lat. Tragiczne warunki bytowe, brak odpowiedniego zaopatrzenia miasta w infrastrukturę sprawiły, że władze podjęły decyzję o utworzeniu nowego Kabulu.

Naya Raipur – model miasta zrównoważonego.

Naya Raipur to miasto satelickie Raipuru, zlokalizowane od niego zaledwie o 17 km. Szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie od 15 do 20 miliardów rupii, co w przeliczeniu daje blisko 250 milionów dolarów. Na 80 km kw. terenu ma zamieszkać 450 000 osób. Plan zagospodarowania zakłada utworzenie zielonego pierścienia wokół tkanki miejskiej oraz spójnej sieci terenów zielonych. Struktura funkcjonalna Naya Raipur cechuje się wielofunkcyjnością – jednostki mieszkaniowe wymieszane są z usługami (zarówno komercyjnymi, jak i publicznymi), zaś przemysł został wypchnięty na tereny peryferyjne miasta. Warto zwrócić również uwagę na zagadnienia komunikacyjne. Od północy i od południowego zachodu planuje się utworzenie dwóch tras szybkiego ruchu, prowadzących do Bombaju, Kalkuty oraz Nagpuru (odpowiednio: 1, 4 i 13 miasta Indii pod względem ludności). Przy południowej arterii zlokalizowane zostało lotnisko.

Nowy Kabul

Pierwsze wzmianki dot. przemiany Kabulu pochodzą z 2009 roku, zaś plan realizacji tej inwestycji szacuje się na okres 15 lat. Podobnie jak w Naya Raipur, tak i Kabul ma cechować się wielofunkcyjnością zagospodarowania. Planowana powierzchnia nowego Kabulu ma łącznie wynieść ok. 740 km kw. Prace zostały podzielone na 3 etapy:
– Faza 1 od 2010 do 2015 roku;
– Faza 2 od 2016 do 2020 roku;
– Faza 3 od 2021 do 2025 roku.
W pierwszej kolejności planuje się:
1. Wybudowanie 80 000 jednostek mieszkaniowych mających pomieścić 400 000 osób;
2. Rozwój strefy rolniczej;
3. Wybudowanie sieci drogowej, zaopatrzenie miasta w wodociągi, energię oraz kanalizację sanitarną.
Następne zadania to m.in. stworzenie zielonego pierścienia, rozwój sektora przemysłowego oraz parcelacja terenów rządowych.
Na koniec zamieszczam mapę przedstawiającą obszar, na którym zlokalizowano inwestycję:


Lokalizacja nowego Kabulu, źródło: http://www.dcda.gov.af/

 

Źródło:http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2681772/Afghanistan-looks-Indias-smart-cities-war-torn-country-gets-development-bug.html