Oczekiwania wobec biznesu. 8 kluczowych wniosków od ThinkCo

Aspekty społeczne i środowiskowe mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie biznesów. Według międzynarodowego badania PwC, aż 86% pracowników deklaruje, że preferuje firmy prowadzące działania na rzecz ładu korporacyjnego, 80% zwraca uwagę na odpowiedzialność środowiskową potencjalnego pracodawcy, a 76% na jego działania prospołeczne.

W raporcie “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” zespół ThinkCo przyjrzał się tematowi szerzej, jednak z tak obszernej bazy wiedzy wybraliśmy 8 wniosków, które są esencją tego zagadnienia przedstawionego w raporcie, który można pobrać tutaj.

  1. Obserwujemy znaczące dysproporcje między tym, jak firmy myślą, że są postrzegane, a rzeczywistością. Klienci często nie wiedzą o podejmowanych odpowiedzialnych działaniach lub nie wierzą w ich prawdziwość.
  2. Najemcy są przekonani, że zagrożenia wynikające ze zmian klimatu mogą negatywnie oddziaływać na kondycję finansową firm z rynku nieruchomości.
  3. Dynamiczne zmiany dotyczące wymagań legislacyjnych, opinii społecznej i możliwości technologicznych wymagają znacznie bliższej niż dotychczas współpracy na linii najemca – zarządca – właściciel nieruchomości.
  4. Pracownicy preferują organizacje kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju. To istotny element tzw. employer brandingu.
  5. Pracownicy biurowi pozostają w znacznej mierze nieświadomi odpowiedzialnych praktyk w budynkach, z których korzystają. Dotyczy to również certyfikacji, choć są one intuicyjnie oceniane pozytywnie.
  6. Segment magazynów wyróżnia się w popularności zielonych innowacji, motywowanych oszczędnościami operacyjnymi.
  7. Klienci uważają centra handlowe za nieprzyjazne środowisku i oczekują od nich wzmożonych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  8. Większość konsumentów byłaby skłonna ponosić niewielkie dodatkowe opłaty pokrywające koszty rozwiązań przyjaznych środowisku.