AKTUALNOŚCI

Numery Ksiąg Wieczystych wciaż nie w Geoportalu

Numery Ksiąg Wieczystych wciąż nie będą publikowane w Geoportalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zajął się maerytoryką konfliktu między Głównym Geodetą Kraju oraz UODO, lecz odmówił wstrzymania postanowienia UODO przez kwestie formalne.

[Aktualizacja: 18 lipca 2020] Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na głównego geodetę kraju 100 tys. zł kary za utrudnianie kontroli dotyczącej publikacji numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu (źródło). Jako powód podaje Naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji. GGK przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W postanowieniu z 6 kwietnia, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował, że nakazał Głównemu Geodecie Kraju zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych w serwisie Geoportal. Zdaniem UODO, numery Ksiąg Wieczystych nie powinny pojawiać się w Geoportalu, ponieważ dysponując tym numerem, można mieć dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko czy numer PESEL właścicieli. Według UODO dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację. Dlatego też numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego przez Głównego Geodetę Kraju postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak nie zajął się przedmiotem konfliktu między GGK, a UODO. Sąd uznał, że zgodnie z prawem, postępowanie przed sądami administracyjnymi może mieć zastosowanie, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Za takie trudno jednak uznać postępowanie o publikacje numerów Ksiąg Wieczystych.

źródło: UODO.gov.pl / sygn. akt II SA/Wa 979/20