Karwienskie Blota

Karwienskie Blota

Wzdłuż głównej drogi we wsi poprowadzony został rów. Dojazd do zabudowań odbywał się poprzez mostki; fot. Google Street View