AKTUALNOŚCI

Nowelizacja prawa budowlanego z podpisem prezydenta

Prostsza legalizacja samowoli budowlanych, mniejsza liczba wymaganych dokumentów i zmiany definicji w obszarze prawa budowlanego – to zmiany, które wejdą w życie po podpisie Prezydenta pod ustawą przygotowywaną jeszcze od poprzedniej kadencji.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 3 marca tego roku.

Legalizacja starych samowoli budowlanych zachęci właścicieli do poprawek?

Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego ponad 20-letnią samowolę budowlaną. Warunek? Przedstawić będzie musiał ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Zdaniem Ministerstwa jest to zmiana, która zachęci  właścicieli do zgłaszania nielegalnych obiektów.

Uproszczona procedura legalizacji pozwolić ma również na włączenie wielu samowoli budowlanych w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie, a także w system wymiany „kopciuchów” poprawiając jakość powietrza.

Mniej dokumentów

Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko część obecnego projekt budowlanego: zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe.

Zamiast projektu technicznego przy składaniu obiektów wystarczy oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Sam projekt techniczny będzie trzeba złożyć na ręce kierownika budowy dopiero przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Do wniosku o pozwolenie na budowę będą dołączane trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznego – budowlanego. Po jednym egzemplarzu zatwierdzonych projektów otrzymają: inwestor, organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego.

Dodatkowo samo pozwolenie na budowę będzie mogło być przeniesione na nowego inwestora bez zgody dotychczasowego.

Mniej pozwoleń, więcej zgłoszeń

Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

Uzupełniono katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2. Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia, zostały zwolnione m.in. tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Zdecydowano się zwolnić z pozwolenia na budowę wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu na to, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy też nie. O pozostałych szczegółach pisaliśmy przy okazji prac w Parlamencie.

Większośc zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.