Nowe zabytki w Warszawie

W piątek zarządzeniem Prezydenta Warszawy stołeczna gminna ewidencja zabytków wzbogaciła się o 89 nowych obiektów.

Hala Torwar | fot. Masti | źródło: Wikimedia Commons | lic. PD

Blok przy ul. Promyka 5 w 1973 | źródło: NAC | lic. PD

Dom Handlowy Merkury | fot. Adrian Grycuk | źródło: Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0 PL

Kino Tęcza | fot. Adrian Grycuk | źródło: Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0 PL

Duża część obiektów już wcześniej znajdowała się pod ochroną będąc wpisana do rejestru zabytków. Niemniej po raz kolejny ochronę konserwatorską zyskują młode, modernistyczne obiekty i założenia urbanistyczne, w śród nich są m.in.:

  • Układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedle Towarzystwa Osiedli Robotniczych w rejonie ul. Podskarbińskiej, Kobielskiej i Stanisławowskiej;
  • Układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedle Pracowników Instytutu Badań Jądrowych w Aninie tzw. Osiedle Atomowców/Jądrowców, w rejonie ul. Zorzy, Zambrowskiej i Pazińskiego;
  • Hala Torwar;
  • Spółdzielczy Dom Towarowy „Merkury” przy ul. Popiełuszki;
  • Kino „Tęcza” przy ul. Suzina;
  • Blok przy ul. Promyka 5;
  • Biurowiec Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego „KORPOTECH”, ul. Suwak;
  • Przedszkole nr 24 przy ul. Drewnianej;
  • Tunele dworca Warszawa Stadion, Wawer i Falenica.

Ochroną objęto także teren Bazaru Różyckiego przy ul. Targowej. W ewidencji znalazły się tereny zieleni: Pole Mokotowskie, Park Żeromskiego, Stawy Kellera, Stawy Brustmana, Skwer Bohdana Wodiczko oraz aleje drzew wzdłuż Al. Szucha i Al. Ujazdowskich.

Poniżej prezentujemy pełną treść zarządzenia Nr 1582/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2019 r.: