Nowe władze Towarzystwa Urbanistów Polskich

W Gdańsku, w dniach 23-24 czerwca odbył się kolejny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich. Poznaliśmy na nim nazwisko nowego prezesa.

Nowym Prezesem TUP został dr arch. Tomasz Majda, dotychczas przewodniczący warszawskiego oddziału. Zastąpi on na stanowisku dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, wybranego we wrześniu 2015 roku.

Tomasz Majda jest członkiem TUP od 20 lat, pełnił wcześniej funkcję m.in. Sekretarza Generalnego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz przewodniczącego oddziału warszawskiego. To również Przewodniczący Polskiej Delegacji w ISOCARP (Międzynarodowym Stowarzyszeniu Urbanistów i Planistów Regionalnych).

Wiceprezesami zostali prof. arch. Maciej Borsa i dr arch. Aneta Tomczak, zaś nowym Sekretarzem Generalnym – Bartłomiej Kolipiński. Skarbnikiem Towarzystwa będzie podczas najbliższej kadencji dr Paulina Sikorska.

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich, podsumował także poprzednią kadencję. Jego termin zgrał się z VI Kongresem Urbanistyki Polskiej, który obradował w Gdyni pod hasłem “Jutro Miasta”,

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest organizacją społeczną i obywatelską działającą od 1923 r. Obecnie towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych.