MPZP Plac Grzybowski

MPZP Plac Grzybowski

Dotychczas w projektach graficznych planów miejscowych umieszczano wycinek ze Studium z legendą. To może się zmienić | grafika: część graficzna do MPZP dla rejonu Placu Grzybowskiego w Warszawie

Część graficzna do MPZP dla Placu Grzybowskiego w Warszawie