Giszowiec studium

Giszowiec studium

Wielorodzinna zabudowa, zaburzająca układ kolonii widoczna jest m.in. w dokumentach planistycznych | wycinek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Katowic