AKTUALNOŚCI

Największa aglomeracja wkrótce w Chinach?

Tokijska aglomeracja aktualnie przewodzi w rankingach dotyczących największych i najbardziej zaludnionych aglomeracji miejskich na świecie. Jednak przy utrzymaniu obecnych tendencji, sytuacja ta już wkrótce powinna ulec zmianie. Na sam szczyt rankingów prężnie zmierza chińska aglomeracja położona w delcie rzeki Perłowej. Aktualny lider – Tokio w granicach swej aglomeracji mieści 39 400 000 mieszkańców. Na drugiej pozycji znajduje się bohater dzisiejszego artykułu zamieszkiwany przez 34 300 000 osób.  

Prowincja Guangzhou, źródło: http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/water/regional_collab/files/Fig1.jpg

Prowincja Guangzhou, źródło: http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/water/regional_collab/files/Fig1.jpg

Aglomeracja położona jest w granicach chińskiej prowincji Guangdong, której powierzchnia zbliżona jest do powierzchni Urugwaju, a ludność – do ogółu mieszkańców Filipin czy Wietnamu. W skład największego skupiska ludności tego regionu wchodzi kilkanaście miast, z czego należy wymienić przede wszystkim: Kanton, Shenzhen (miasta na prawach podprowincji), Foshan, Dongguan oraz Huizhou (miasta na prawach prefektury). Poniższa tabela przedstawia stan ludności z 2010 w największych ośrodkach miejskich w Chinach. Jak widać, aż cztery spośród dziesięciu miast znajdują się w prowincji Guangdong.

Top ten

Intensywne przemiany w strukturze zatrudnienia – przejście z pierwszego sektora gospodarki do drugiego i trzeciego i idąca za tym silna urbanizacja miast przyczyniły się do znaczących zmian demograficznych na tym obszarze. Niesamowity wzrost liczby ludności w tym regionie prezentuje wykres zamieszczony poniżej. Jak widać w latach 90. w jednym z miast położonych w delcie rzeki Perłowej – Shenzhen populacja wzrastała z roku na rok w niebywałym tempie. W 1990 roku Shenzhen zamieszkiwało około 1,6 mln osób, w 2000 r. było to już 7 mln osób! Zaś 5 lat temu wartość przekroczyła 10 mln mieszkańców.

Shenzhen

Ze stale zwiększającą się liczbą ludności idzie również przyrost powierzchniowy. Łączna powierzchnia aglomeracji w 2000 roku wynosiła 4 500 km². W ciągu 10 lat powiększyła się o 2 500 km², osiągając 7 000 km² w 2010 roku (dla porównania jest to ponad 13-krotna powierzchnia Warszawy). Powierzchnia tokijskiej aglomeracji szacowana jest na 13 500 km². Jednak przy takim tempie wzrostu miasta delty rzeki Perłowej mogą szybko Tokio prześcignąć.

Proces urbanizacji miast położonych w delcie rzeki Perłowej. Legenda: brązowy kolor - tereny miejskie w 2000 roku, czerwony - nowe tereny miejskie w 2010 roku. Źródło: University of Wisconsin-Madison/World Bank

Proces urbanizacji miast położonych w delcie rzeki Perłowej. Legenda: brązowy kolor – tereny miejskie w 2000 roku, czerwony – nowe tereny miejskie w 2010 roku. Źródło: University of Wisconsin-Madison/World Bank

Okres, w jakim rośnie liczba ludności w rozwijających się państwach Azji jest kosmiczny. Według prognoz, do 2020 roku, w pięćdziesięciu ośrodkach miejskich liczba ludności zostanie podwojona, szczególnie w mniejszych i średnich miastach. Wydaje się, że w przyszłości jedynym konkurentem dla chińskiej mega-aglomeracji mogą stać się Indie.

źródło: http://www.theguardian.com/cities/2015/jan/28/china-pearl-river-delta-overtake-tokyo-world-largest-megacity-urban-area