Politechnika Gdańska koncepcja

Politechnika Gdańska koncepcja

Zwycięska Koncepcja Zagospodarowania terenów Politechniki Gdańskiej / mat. prasowe | fot. K. Krzempek

Zwycięska Koncepcja Zagospodarowania terenów Politechniki Gdańskiej