AKTUALNOŚCI

Najlepsza przestrzeń publiczna zostanie wybrana po raz dziesiąty

Po raz 10. Towarzystwo Urbanistów Polskich wybierze najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Pierwszy etap potrwa do 13 czerwca. Do tego dnia przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od instytucji, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo na adres: [email protected]. Drugi etap potrwa do połowy sierpnia. Właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o załącznik znajdujący się w regulaminie. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do połowy sierpnia 2016.

Konkurs organizowany jest wraz ze Związkiem Miast Polskich. Ma na celu promocję spójnych i racjonalnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych. Inwestycje musza przyczyniać się do kreowania ładu przestrzennego, podnoszenia atrakcyjności danego miejsca, poprawy jakości życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochrony walorów przyrodniczych oraz podkreślania dziedzictwa kulturowego przestrzeni. Dodatkowo oceniane jest finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

NOSPR Katowice, fot. Bartłomiej Barczyk/Wikimedia Commons, lic: CC-BY-SA-2.5

NOSPR Katowice, fot. Bartłomiej Barczyk/Wikimedia Commons, lic: CC-BY-SA-2.5

Przypominamy, ubiegłorocznych nagrodzonych:

  • Nowo wykreowana przestrzeń publiczna – Katowice – Ogrody Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (powyżej);
  • Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna – Gorlice – Stare Miasto (zdj.) orazMszana Dolna – Plac targowy (zdj.);
  • Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni – Tychy – zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan (zdj.);
  • Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni – Skierniewice – Park miejski (zdjęcia).