AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków w konkursie o Nagrodę Ministra

Trwa nabór wniosków w 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagroda jest przyznawane corocznie za prace z ostatnich dwóch lat. Liczba nagród wynosi odpowiednio:

  1. prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  2. prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
  3. rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  4. rozprawy habilitacyjne – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych;
  5. krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2017 r. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Jednocześnie trwa nabór wniosków do konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.