Most w Elche – element integrujący miasto

Kilka tygodni temu pisaliśmy o przemianie Starego Portu w Marsylii. W tamtym artykule wspomniano również o Elche, które zajęło ex-aequo z Marsylią pierwsze miejsce w konkursie European Prize for Urban Public Space 2014.


Elche to miasto położone w południowo-wschodniej części Hiszpanii, w prowincji Alicante. Powierzchnia wynosi 326 km2, a ludność to 230 tys. mieszkańców, co przekłada się na stosunkowo niską gęstość zaludnienia – 705 os/km kw. (dla porównania Warszawa – 3317 os/km kw.). Istotnym elementem struktury przestrzennej Elche jest rzeka Vinalopo. Stanowi ona główny ciąg zieleni, położony na osi północ-południe dzieląc tym samym miasto na dwie części. Zachodnia część Elche to tereny zagospodarowane, znajduje się tam większość usług, zabudowy mieszkaniowej, zaś wschodnia część miasta dopiero jest w fazie rozwoju. Zmieniony został reżim rzeki, przez co Vinalopo na odcinku biegnącym przez Elche wygląda bardziej jak kanał. Równolegle do koryta cieku występuje pełno nieurządzonej zieleni. W krajobrazie rzeki Vinalopo dostrzec można również most kolejowy, stanowiący południową granicę opisywanego dziś projektu.

W 2009 roku powstał konkurs na zagospodarowanie ponad 3 kilometrów parku ciągnącego się wzdłuż koryta rzeki. Zwycięski projekt autorstwa: Francisco Leiva Ivorra, Marta García Chico, Antoni Baile Jiménez, Prócoro del Real Baeza kosztował prawie 2,4 mln euro i zajmował powierzchnię 115 tys. mkw. Prace rozpoczęte w 2011 roku zostały ukończone dwa lata później.

źródło: http://www.flickr.com/photos/grupoaranea/8738656585

Głównym elementem projektu są dwa piesze mosty złączone ze sobą na kształt litery Y. Umożliwienie przeprawy pieszej i rowerowej pomiędzy dwoma stronami rzeki pozwoliło na przyspieszenie integracji miasta. Tereny położone w sąsiedztwie wału stały się zielonymi terenami rekreacyjnymi. Wprowadzono nowe nasadzenia, uporządkowano zieleń. Ciekawa forma architektoniczna mostu potrafi zaciekawić przechodnia. Zadbano również o detale takie jak podpory mostu przypominające pnie drzew rosnących w pobliskich parkach.

Korzyści płynące z tej inwestycji to nie tylko zintegrowanie dwóch stron rzeki, ale także otwarcie terenu dla miasta. Całość będąca efektem pracy inżynierów, architektów oraz architektów krajobrazu stanowi atrakcyjny wizualnie krajobraz dla mieszkańców pobliskich osiedli.