AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe Interaktywne Warsztaty Tematyczne GEODESIGN WROCŁAW 2017

12 sierpnia 2017 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyły się Międzynarodowe Interaktywne Warsztaty Tematyczne GEODESIGN WROCŁAW 2017. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Hamburg University of Technology oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uczestnicy warsztatów stworzyli międzynarodowy interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem było opracowanie alternatywnych scenariuszy rozwoju centrum Wrocławia w kontekście m.in. zrównoważonego wykorzystania gruntów, transportu, zielonej infrastruktury oraz turystyki. Już w ramach przygotowań do warsztatów przeprowadzono goe-ankietę, której celem było zgromadzenie jak największej liczby informacji przydatnych w trakcie pracy na scenariuszami rozwoju. Na ich podstawie możliwe było zarysowanie współczesnego obrazu centralnej części Wrocławia, widzianego oczami mieszkańców. W trakcie prac wykorzystano także dane publiczne udostępniane przez władze miasta.

W czasie warsztatów uczestnicy  przygotowali kilka alternatywnych wariantów rozwoju centrum miasta w czterech różnych kontekstach, reprezentujących osobno punkt widzenia planistów i osób decyzyjnych w tym zakresie oraz mieszkańców i turystów. Warsztaty zostały zrealizowane z wykorzystaniem interaktywnego narzędzia – platformy Geodesign Hub (www.geodesignhub.com), która umożliwia m.in. tworzenie oraz udostępniane opracowanych koncepcji zagospodarowania danego obszaru, współpracę wirtualnych zespołów w czasie rzeczywistym zapewnioną przez natychmiastowe udostępnianie zmian wprowadzanych przez innych użytkowników, a także pozwala na dokonywanie przez wszystkich użytkowników natychmiastowej oceny nowowprowadzanych zmian. Istotną częścią warsztatów były przeprowadzone negocjacje nad stworzonymi scenariuszami, w których uczestnicy mieli za zadanie reprezentować wszystkich interesariuszy procesu planowania rozwoju centrum miasta. Było to pierwsze użycie tego oprogramowania w Polsce.

Organizatorom wydarzenia udało się w jednym miejscu zgromadzić przedstawicieli ośrodków akademickich (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Gdańska, Allborg University), a także podmiotów gospodarczych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Wyniki z przeprowadzonych warsztatów zostaną zebrane, przeanalizowane i udostępnione w pracy magisterskiej realizowanej przez współprowadzącą warsztaty  Karolinę Gizela Perét, a następnie przedstawione władzom miasta oraz społeczeństwu, dlatego warto obserwować profil projektu na portalu Facebook (@wrogeodesign).

Prowadzący warsztaty

Karolina Gizela Perét

Karolina kończy studia magisterskie z zakresu urbanistyki i inżynierii lądowej w TUHH w Hamburgu w ramach programu JEMES CiSu. Polka urodzona w Kanadzie. Współorganizowane wydarzenie jest częścią jej pracy dyplomowej. Karolina posiada dyplom BSC w dziedzinie rekultywacji gleby i BASc w biogeochemii.

Dr. Hrishikesh Ballal

Dr. Hrishikesh Ballal jest dyrektorem zarządzającym Geodesign Hub Pvt. Ltd. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie projektowania przestrzennego w Centrum Zaawansowanej Analizy Przestrzennej na University College London.

Koordynatorem wydarzenia po stronie polskiej był dr inż. Jan Kazak (Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).