AKTUALNOŚCI

Miasta chętnie wykorzystują wodę deszczową w przestrzeni

Miasta na całym świecie coraz chętniej wykorzystują wodę deszczową w przestrzeni publicznej. Lata doświadczeń pokazały, że nie zawsze walka z wodą jest najlepszym rozwiązaniem, a temat warto podjąć w kontekście możliwych zmian klimatycznych.

Jednym z najgłośniejszych projektów jest przykład dzielnicy Gentilly w Nowy Orleanie. Historycznie był to bagienny obszar, który przez lata pozostawał niezabudowany przez istniejące ryzyko powodziowe. Dopiero w powojennym boomie budowlanym zdecydowano o osuszeniu terenu, ulokowania tam zabudowy jednorodzinnej oraz budowie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Do rozwiązania pozostawał jednak problem odprowadzana wód deszczowych. Wypompowywanie wody skutkowało pogarszaniem się warunków gruntowych i wodnych terenu. Zmiana nastąpiła kilka lat temu wraz z nadejściem huraganu Katrina gdy obszar Gentilly znacznie ucierpiał. Władze miasta zdecydowały się zrezygnować z polityki walki z wodą deszczową na rzecz jej akumulowania. Flagowym projektem jest Mirabeau Water Garden o powierzchni około 100 tysięcy metrów kwadratowych, który ma przyjąć 35 tysięcy metrów sześciennych wody. Jednocześnie realizowanych jest wiele mini-parków, które zbierają wodę z sąsiednich działek. Projekt finansowany jest z funduszy rządowych amerykańskiego departamentu mieszkalnictwa i rozwoju miast.

fot. New Orleans City Council

fot. New Orleans City Council

Podobny kierunek działań przyjęła Kopenhaga czego przykładem jest Tåsinge Plads gdzie podjęto szereg działań mających na celu zarządzanie wodami odpadowymi i zachowanie ich w systemie. Instalacje w kształcie odwróconych parasoli zbierają wodę do późniejszego nawadniania roślinności. W projekcie ważne jest także ukształtowanie terenu – zagłębienia porośnięte kwiatami i drzewami są w stanie przyjąć dużą ilość wód opadowych, a cały obszar ukształtowano, tak aby jej nadmiar trafiał to podziemnych zbiorników. Projekt, będący częścią „pierwszego odpornego na zmiany klimatu osiedla” Saint Kjelds, wpisuje się w walkę z efektami zmian klimatycznych.

fot. klimakvarter.dk

fot. klimakvarter.dk

Liderem w zarządzaniu wodą jest Holandia. Wśród wielu przykładów gospodarowania wodami warto wspomnieć o ukończonym w 2013 roku placu Benthemplain. W ramach aranżacji przestrzeni powstały trzy zbiorniki wodne, które gdy będą suche pełnić mają funkcje rekreacyjne. W czasie opadów deszczu zbiorniki mają uzupełniać się kolejno tak, aby największy z nich pełniący funkcje boiska wypełniał się ostatni. Ich łączna objętość wynosi 1700 metrów sześciennych.

fot. dutchwatersector.com

fot. dutchwatersector.com