Mazowsze zmieni plan zagospodarowania

Województwo Mazowieckie zdecydowało o sporządzeniu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wycinek z Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego z 2014 roku

Artykuł aktualizowany (30.03.2017)

Zmiana planu nastąpi na podstawie uchwały z listopada ubiegłego roku. Związana jest ona między innymi z planami rozwoju lotniska Modlin, czy realizacji działań na rzecz Wisły (międzynarodowa droga wodna E-40 Warszawa-Gdańsk). Innymi przesłankami były wdrożenie tzw. specustawy przesyłowej, obowiązkiem przeprowadzenia audytu krajobrazowego czy zmianami związanymi z ustawą dotyczącą lokalizowania elektrowni wiatrowych. Wraz ze zmianami planu zagospodarowania województwa, nastąpi sporządzenie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do końca lipca. Przesyłać można je na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:

ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

lub na adres elektroniczny: [email protected]

Dodajmy, że wczoraj Sejm stosunkiem głosów 413 do 20 znowelizował ustawę w sprawie specustawy dotyczącej energetycznych linii przesyłowych. Wśród strategicznych inwestycji znalazła się linia z Kozienic do Ołtarzewa, stanowiąca trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400kV relacji Kozienice – Ołtarzew oraz możliwym występowaniem konfliktów społecznych.

Więcej informacji:

Procedura planistyczna w polskich miastach