Mazowsze: uchwała antysmogowa na etapie konsultacji

20 lipca ruszają konsultacje społeczne ustawy antysmogowej na Mazowszu.

Smog w Warszawie | fot. Radek Kołakowski | flickr.com | lic. CC BY-SA 2.0

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przedstawił projekt w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw czyli tzw. uchwały antysmogowej.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zakazu używania mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego czy paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.

Zapewnione mają być minimalne poziomy efektywności energetycznej i normy zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej.

Dla nowych instalacji zapisy wejdą w życie z dniem 1 listopada 2017 r. Instalacje niespełniające klas 3-5 normy PN-EN 303-5:2012 winny być wymienione do 1 stycznia 2023 r. Termin wymiany pieców klas 3-4 jest o pięć lat dłuższy.

PROJEKT UCHWAŁY | UZASADNIENIE

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać do 18 sierpnia 2017 r. za pomocą jednej z poniższych form:

  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: [email protected].