Mazowsze: Trwają konsultacje do Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

W dniach od 11 sierpnia do 1 września 2014r. można zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego.

Załącznik nr 4 do projektu Planu Transportowego - planowane linie użyteczności publicznej, źródło: mazovia.pl

“Plan transportowy” jest dokumentem określającym główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2030. Dotyczy przewozów o charakterze wojewódzkim realizowanych w ramach użyteczności publicznej.

Dokument składa się z 13 działów, w tym:

 1. Wprowadzenie
 2. Charakterystyka społeczno-demograficzna województwa
 3. Wskaźnik motoryzacji województwa
 4. Charakterystyka sieci komunikacyjnej województwa mazowieckiego oraz przedsiębiorstw wykonujących regularny przewóz osób
 5. Ocena i prognozy potrzeb przewozowych
 6. Sieć komunikacyjny, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
 7. Przewidywane finansowanie usług przewozowych
 8. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu
 9. Zasady organizacji rynku przewozów
 10. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej
 11. Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera
 12. Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego
 13. Monitorowanie realizacji planu

126 – stronnicowy dokument znajduje się tutaj (plik zostanie pobrany jako pdf).

Uwagi i wnioski do projektu “Planu transportowego” mogą być wnoszone do 1 września 2014 r.:
a) pisemnie na adres: Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa*;
b) na adres poczty elektronicznej: [email protected];
c) poprzez wypełnienie interaktywnego formularza konsultacji.

Projekt “Planu”, wraz z Formularzem zgłaszania uwag, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

 • Ciechanów, przy ul. Wodnej 1,
 • Ostrołęka, przy ul. Piłsudskiego 38,
 • Płock, przy ul. Kolegialnej 19,
 • Radom, przy ul. Kościuszki 5a,
 • Siedlce, przy ul. Wiszniewskiego 4.

Dokument dostępny będzie w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych od pracy Urzędu).

Nadesłane wnioski oraz uwagi rozpatrywane będą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

źródło: http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,2044,konsultacje-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-wojewodztwa-mazowieckiego.html