Mazowsze będzie bardziej kreatywne, dzięki nowoczesnym dzielnicom innowacji i programom regionalnym

Mazowsze ma wszystko, by zostać regionalnym liderem innowacji: kreatywnych studentów, najlepsze uczelnie, świetne laboratoria, zapewnione środki finansowe, oraz zdeterminowany samorząd, by inwestować w innowacje. To, czego nam brakuje by wzmocnić innowacyjność gospodarki, to umiejętne wykorzystanie posiadanej infrastruktury, uzupełnienie jej o nowe funkcje, oraz budowa połączeń między światem nauki i biznesu. Obecnie najefektywniejszymi rozwiązaniami w UE wykorzystywanymi do wzmacniania innowacji w gospodarce są dzielnice i przestrzenie innowacji. Takie wnioski płyną z konferencji „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, która odbyła się 12 maja br. na Politechnice Warszawskiej.

Organizatorami wydarzenia była właśnie Politechnika Warszawska oraz członkowie Kreatywnego Mazowsza – inicjatywy łączącej kluczowe podmioty z Mazowsza: instytucje samorządowe, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa, która stawia sobie za cel by w 2020 r. Mazowsze znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerem merytorycznym konferencji była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Mamy potencjał, by wzmocnić kreatywność w naszym regionie. Mamy na Mazowszu najlepsze uczelnie techniczne, pieniądze ze środków unijnych i najlepszych młodych naukowców – jedyne, czego nam brakuje to czas, by zaczęły być widoczne tego efekty i wierzę, że młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać z kraju, by realizować ciekawe projekty – mówił podczas inauguracji konferencji, Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr. hab. Jan Szmidt.

By młodzi, często najzdolniejsi ludzie nie wyjeżdżali z kraju, trzeba stworzenia warunków do życia, pracy i nauki konkurencyjnego w stosunku do tych, jakie mogą otrzymać za granicą. Dzięki tworzeniu przestrzeni, gdzie mogą współdziałać uczelnie z biznesem przy wsparciu samorządów lokalnych możliwe jest nie tylko tworzenie innowacji, ale przede wszystkim fundamentów do stabilnego wzrostu gospodarczego oraz lepszych warunków życia wszystkich mieszkańców.

Skupiamy się wokół idei by nasz region stał się liderem innowacji, a ponieważ nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, jestem przekonany, że osiągniemy sukces – mówił podczas otwarcia konferencji Łukasz Madej, koordynator „Kreatywnego Mazowsza”. Inicjatywa chce realizować strategiczny cel między innymi w oparciu o przestrzenie kreatywne, które uzupełnią dotychczasową infrastrukturę badawczą i biznesową. W tym celu w ramach „Kreatywnego Mazowsza” ruszyły prace związane z projektem finansowanym w ramach programu Interreg „Europa Centralna 2020”.

Realizacja wspólnych projektów to najlepszy sposób, by doprowadzić do realnej współpracy różnych środowisk. Dzięki temu tworzymy fundament pod powstawanie innowacji – tłumaczy Łukasz Sztern, Chief Innovation Officer w Kreatywnym Mazowszu. – Mazowsze dysponuje najlepszą infrastrukturą badawczą w Polsce, ale często jest ona niewykorzystana w 100%, parki technologiczno-naukowe i laboratoria funkcjonują bez interakcji z otoczeniem, dlatego czas to zmienić z korzyścią dla całego regionu. Ośrodki innowacji muszą stać się otwartymi przestrzeniami innowacji dzięki włączeniu w ich codzienne działanie również grup społecznych – dodaje Sztern.

Podczas konferencji „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, przedstawiono najlepsze wzorce w UE w zakresie wykorzystania dostępnej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla powstawania przestrzeni innowacji. Floris de Gelder, dyrektor Utrecht Science Park, przedstawił funkcjonowanie tego holenderskiego centrum innowacji, zaś Patrick Horsley, Managing Director Cambridge Visits, opowiadał o rozwiązaniach, jakie zastosowano w Cambridge Science Park. Z kolei Sascha Brinkhoff z Humboldt University prezentował dokonania Adlershof Technology Park z Berlina, czyli największego niemieckiego parku naukowo-technologicznego. Dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz konsekwentnie realizowanej strategii działania, w dzielnicach tych zakładane są nowe firmy, których przychody i zyski stale rosną. To, co łączyło wszystkie prezentacje, to pokazanie jak, stymulowany jest wzrost innowacyjnych projektów, dzięki którym w regionach podwyższa się, jakość życia.

Podczas paneli dyskusyjnych goście zagraniczni i eksperci z Polski dyskutowali nad receptami dla polskich dzielnic innowacji oraz nad drogami do sukcesu i tworzeniu ośrodków przewagi konkurencyjnej. Konferencję zamykała dyskusja nad wsparciem innowacyjnych projektów, w której wziął udział m.in. Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Anna Rogowska, p.o Zastępca kanclerza ds. Rozwoju, Politechniki Warszawskiej, Jarosław Pichla Wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencji Rozwoju Przemysłu.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty dotyczące rozwój innowacyjności przy wykorzystaniu programów wzmacniających kooperację biznesu i nauki. Praktyczną wiedzą dotyczącą pozyskania środków na realizację innowacyjnych projektów dzielili się przedstawiciele MJWPU, PAPR i NCBiR.

Konferencja „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, była kolejnym etapem, po podpisaniu Manifestu Programowego w listopadzie ub.r., realizacji strategii, której celem jest awans Mazowsza na 50 miejsce wśród wszystkich regionów UE do roku 2020. Obecnie woj. mazowieckie zajmuje 141 pozycję. Jak obliczono, na realizację celu pozostało 1669 dni. – Jesteśmy przekonani, że cel jest realny i dzięki współpracy przedstawicieli nauki, biznesu i administracji przy aktywnym włączeniu w te procesy społeczności lokalnych wspólnie go osiągniemy – podsumowuje Łukasz Sztern CIO „Kreatywnego Mazowsza”.