powodz Szczecin

powodz Szczecin

Mapa zagrożenia powodziowego dla Szczecina; za: mapy.isok.gov.pl/imap