powodz Gdansk

powodz Gdansk

Mapa zagrożenia powodziowego dla Gdańska; za: mapy.isok.gov.pl/imap