AKTUALNOŚCI

mapa

mapa

Zmiany zaludnienia miast świata; mapa: David Smith/UCL/CASA.