AKTUALNOŚCI

Madryt: Więcej zieleni, mniej samochodów z napędem diesela

Władze Madrytu rozpoczęły realizację długofalowego planu ochronny miasta przed zmianami klimatycznymi, który ma poprawić jakość życia mieszkańców. Zielone dachy i ściany, zrównoważone planowanie, przywrócenie cieków wodnych i terenów zalewowych, zakazy wjazdu dla samochodów z napędem diesla – to tylko niektóre z wizji przyszłości stolicy Hiszpanii. W prace włączyli się mieszkańcy i pracownie projektowe.

Madryt; fot. Asqueladd Wikimedia Commons lic. CC-BY-3.0

Madryt; fot. Asqueladd Wikimedia Commons lic. CC-BY-3.0

Projekt Madrid + Natural został opracowany przez biuro projektowe Arup na zlecenie władz miasta. W jego treści przedstawione zostały działania dla poprawy jakości przestrzeni publicznych, infrastruktury oraz uczynienia budynków bardziej „zielonymi”.  Projekt ma przedstawić możliwości regulacji środowiska miejskiego Madrytu aby odpowiedzieć na problemy zanieczyszczenia środowiska, efektów nadmiernych opadów i susz, wysokich temperatur oraz zmniejszania bioróżnorodności.

Projekt zakłada podjęcie kilkunastu działań. Głównym jest nacisk na kreowanie otwartych terenów zielonych i zrównoważone zagospodarowanie przestrzenne. Ważne jest tworzenie zielonych ścian i dachów budynków oraz przemalowywanie ich na jaśniejszy kolor, który pozwoli na zmniejszenie negatywnych efektów działania promieni słonecznych. Innym działaniem mającym ochronić mieszkańców przed słońcem jest zwiększenie liczby przestrzeni zacienionych. Zwiększyć ma się ilość zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zarówno tych tranzytowych jak i lokalnych. Projekt zakłada także tworzenie miejskich lasów, renaturalizację cieków wodnych i wyznaczanie terenów zalewowych, stosowanie przepuszczalnych i półprzepuszczalnych nawierzchni, tworzenie miejskich ogrodów działkowych i społecznych. Autorzy projektu inspirują się rozwiązaniami z innych metropolii.

Jednocześnie miasto zamierza ograniczyć ruch samochodów. Od poniedziałku, 1 lutego, w Madrycie obowiązują przepisy pozwalające na zamknięcie dla samochodów strefy ograniczonej śródmiejską obwodnicą autostradową M-30. Przepis może być używany w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczenia powietrza. Kolejny projekt zakłada zakaz wjazdu do centrum miasta dla pojazdów z napędem diesla. Od przyszłego roku wjechać do strefy centralnej będą mogli tylko jej mieszkańcy. Władze miasta promują zaś poruszanie się pojazdami elektrycznymi (zwolnionymi z opłat parkingowych) i hybrydowymi (opłaty są zmniejszone).

Już w 2014 roku Madryt wprowadził przepisy dotyczące ograniczenia wjazdu pojazdów do strefy centralnej miasta. Właściciele pojazdów niebędący mieszkańcami centralnych stref muszą posiadać zagwarantowane miejsce parkingowe na jednym z trzynastu miejskich parkingów. W innym wypadku wjazd karany jest kwotą 90 euro. Zakazany jest także wjazd motocykli w godzinach nocnych. Od kilku lat lokalne władze zwiększają liczbę bus-pasów oraz ograniczają prędkość na drogach wlotowych do centrum miasta.

Władze Madrytu zakładają rozwój powstałego dwa lata temu systemu wypożyczalni rowerów miejskich BiciMAD. System ten wyróżnia się od wielu podobnych, funkcjonujących także w Polsce: zamontowany w rowerach silnik pozwala bez większego problemu pokonywać wzniesienia.

Źródła: Madrid+Natural, El Pais, Ayuntamiento Madrid