Maastricht zmieniło autostradę w park

W położonym na południu Holandii Maastricht zdecydowano o schowaniu przebiegającej przez miasto autostrady A2 pod ziemię.

Przebieg drogi w osi północ-południe oddzielał centrum i dworzec kolejowy od wschodniej części miasta. Blisko 50 tysięcy pojazdów codziennie przejeżdżało przez Maastricht, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowy problem stanowiły dwa skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, które na tym krótkim odcinku stanowiły “wąskie gardło” autostrady.

Miasto w swoich planach zagospodarowania zawarło plany przebudowy trasy. W czerwcu 2008 pracownie West 8 i Humblé Architecten zwyciężyły konkurs na koncepcję nowego przebiegu autostrady, w tunelu. Rok później holenderskie ministerstwo odpowiedzialne za sprawy transportu zdecydowało o zmianach w przebiegu trasy przez miasto, powołano także spółkę celową Avenue 2.

Maastricht A2

Autostrada A2 w Maastricht przed przebudową | fot. Google Street VIew

Plan naprawczy zakładał, poza schowaniem trasy, odseparowanie ruchu tranzytowego od lokalnego, zmniejszenie natężenia ruchu w mieście, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu łatwego dostępu drogowego poprzez węzły autostradowe. Aż 80% ruchu drogowego trafić ma do tunelu.

Plan przebudowy autostrady w Maastricht

Plan przebudowy autostrady w Maastricht | wiz. za: urząd gminy Maastricht

Budowa nowej drogi wymagała wyburzenia ciągu czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych (widocznych na zdjęciu powyżej). Przyjmując jednak skalę projektu oraz trudny teren wewnątrz miasta, udało się zminimalizować liczbę wyburzeń. Warto dodać, że projekt to także nowe miejsca na realizacje, zarówno komunalne jak i deweloperskie. W rejonie dwóch autostradowych węzłów powstały nowe projekty biurowe o łącznej powierzchni 30 tys. m kw., planowana jest też budowa 1100 mieszkań.

Pomimo pierwotnego wycięcia drzew wzdłuż przebiegu starej drogi, w nowo powstałym liniowym parku “Groene Loper” zasadzono ich aż czterocyfrową liczbę. Park ma być połączony z innymi terenami zielonymi w mieście. To on będzie stanowić główną oś nowego założenia.

Nowy przebieg autostrady A2 to efekt współpracy wielu podmiotów: na szczeblu centralnym oraz samorządowym. Koszt inwestycji to blisko miliard euro. Projekt jest współfinansowany przez fundusze europejskie.