AKTUALNOŚCI

Lublin: Studium do sądu

Wojewoda lubelski zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyjęte dwa miesiące temu Studium Lublina – dowiedzieliśmy się z jego biura.

Choć do wojewody wpłynęło osiem skarg dotyczących dokumentu i miał on czas na samodzielne stwierdzenie nieważności tej uchwały, podlegli mu urzędnicy uznali, że nie ma do tego podstaw, a dokument Studium jest zgodne z prawem. Ma jednak zamiar sporządzić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak dowiedzieliśmy się w biurze wojewody obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu skargi. Zostanie ona przekazana do WSA w Lublinie, za pośrednictwem Rady Miasta Lublin, niezwłocznie po jej podpisaniu przez Wojewodę Lubelskiego. Niestety nie poznaliśmy szczegółów odwołania. W odpowiedzi na przesłane pytania uzyskaliśmy odpowiedź:

Uzasadnienie decyzji o złożeniu skargi zawarte będzie w jej treści.

Przypominamy – pod koniec czerwca Radni Lublina przyjęli nowy projekt Studium. Kontrowersje wzbudziły przede wszystkim zapisy o możliwości przeznaczenia pod zabudowę Górek Czechowskich. Głosowanie nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina” miało odbyć się początkowo w czwartek, 27 czerwca.  Z przyczyny “błędu formalnego” w postaci zbyt późnego poinformowania radnych, sesję przesunięto na niedzielę 30 czerwca. Burzliwa dyskusja oraz głosowanie odbyło się w godzinach nocnych. O szczegółach pisaliśmy w dedykowanym artykule.

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu wojewoda podlaski stwierdził nieważność przyjętego niedawno białostockiego Studium. Miasto zaskarży do sądu decyzję wojewody podlaskiego odnośnie uchylenia decyzji rady miasta o przyjęciu studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowali tak radni Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmie się teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny.