AKTUALNOŚCI

Łódź przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji

Lodz rewitalizacja

    • Łódź zebrała pomysły mieszkańców dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

    • 600 propozycji na działania rewitalizacyjne

 

    • Konsultacje dotyczące łódzkiego Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczną się w połowie maja. 

Łódź realizuje pilotażowy program rewitalizacji. Wypracowane w jego trakcie rozwiązania i dobre praktyki mają w przyszłości pomóc także w postawieniu na nogi innych zdegradowanych polskich miastach.

W dniu 10 lutego łódzcy radni głosowali nad uchwałą o wyznaczeniu terenu zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na podstawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyłączono tereny w rejonie centrum handlowego Manufaktura i Sukcesja. Obszar zdegradowany powiększono od strony północnej o część Starych Bałut, fragment dzielnicy Górna i obszary poprzemysłowe WIMA. Pełny zasięg dostępny jest na mapie.

Uchwała weszła w życie 29 marca i już kolejnego dnia łódzka Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Mieszkańcy swoje pomysły dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji mogli zgłaszać do połowy kwietnia. Przedsięwzięcia te miały być działaniami, dzięki którym przeciwdziałane będą zjawiska m.in. bezrobocia, ubóstwa, zanieczyszczenia środowiska, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym czy niskiego poziomu lokalnej gospodarki. Do łódzkiego urzędu wpłynęło ponad 600 propozycji.

Kolejnym etapem będą konsultacje dotyczące łódzkiego Gminnego Programu Rewitalizacji, które mogą rozpocząć się już w połowie maja i potrwają miesiąc. Przyjęcie programu szacowanie jest na lato tego roku.