AKTUALNOŚCI

Łódź przedstawiła standardy dostępności przestrzeni publicznej

Łódź ogłosiła standardy dostępności przestrzeni publicznej, czyli ujednoliciła wytyczne dla inwestorów, według których mają być budowane ulice, chodniki, przystanki, place zabaw lub obiekty sportowe.

Ulica Piotrkowska w Łodzi | lic. CC-BY-1.0

W łódzkim magistracie na przełomie października i listopada zaprezentowano dokument pn. “Łódzki standard dostępności”. W dokumencie przedstawione są przykłady dobrych praktyk, zapisano tam wiele wskazówek dla osób i jednostek realizujących działania inwestycyjne, edukacyjne czy na przykład festiwalowe. Na kilkudziesięciu stronach opracowania opisano wymogi projektowania w przestrzeni publicznej, w tym chodników, przejść dla pieszych, wind, parków czy cmentarzy. Główne założenie to umożliwienie wszystkim użytkownikom przestrzeni publicznej samodzielnego poruszania się i funkcjonowania. Choć dotychczas w mieście nie było podobnego rozwiązania, to od 2011 roku obowiązywało zarządzenie prezydenta w sprawie opiniowania projektów inwestycyjnych miasta przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dokument: Łódzki standard dostępności (do pobrania)

Łódź jest drugim dużym miastem w Polsce, które ogłosiło standardy przestrzeni miejskiej. W 2013 podobny dokument zawierający wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych, oparte na zasadach projektowania uniwersalnego, zapewniającego dostępność do obiektów i przestrzeni dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami niepełnosprawnymi czy sprawnymi, wdrożyły władze Gdyni. Gdyński dokument dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.