AKTUALNOŚCI

Łódź: Powstanie Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Centrum Wiedzy o Rewitalizacji w Łodzi to inicjatywa podjęta przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta. Celem projektu jest dobre przygotowanie miasta do utworzenia wartościowego Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wypracowanie rozwiązań umożliwiających włączenie do procesu rewitalizacji różnych podmiotów – inwestorów, społeczności.

Polskie Centrum Wiedzy o Rewitalizacji ma być projektem, z którego skorzystać będą mogły samorządy podczas tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji. Łódź ma być żywym przykładem przemian w tkance miejskiej i ukazać sposoby ich przeprowadzenia. Na ten cel Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeznaczyło 4 miliony złotych.
Poza technicznym aspektem rewitalizacji (remont kamienic), ważnymi elementami projektu są dialog i współpraca społeczna. Ułatwić to mają ankieterzy zbierający opinie na łódzkich ulicach, a także utworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców. Ponadto powstanie duży program edukacyjny dla łódzkich szkół mający na celu wykształcenie u młodzieży łódzkiej tożsamości.

Wśród planowanych działań wyróżnia się:

  • analizy z zakresu mieszkalnictwa i nieruchomości;
  • inwentaryzacje i ekspertyzy techniczne 35 kamienic;
  • stworzenie modelowych rozwiązań dla przyszłych partnerów procesu rewitalizacji;
  • ocena i przygotowanie do poprawy sytuacji gospodarczej w śródmieściu;
  • pogłębione badania społeczne obszaru pilotażowego;
  • zebranie dobrych praktyk z Polski i zagranicy;
  • działania terenowe w centrum mające na celu pobudzenie dialogu społecznego i zainteresowania rewitalizacją;
  • analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji;
  • ustalenie zestawu kryteriów dla oceny prawidłowości przebiegu procesu;
  • konkurs architektoniczny dla obszaru pilotażowego.

Warto wspomnieć, iż Centrum Wiedzy o Rewitalizacja odpowiada założeniom Krajowej Polityki Miejskiej, w której jest napisane: “Krajowa Polityka Miejska zapowiada rozwiązania, które mają służyć wsparciu miast poprzez między innymi centra wiedzy inicjujące i prowadzące projekty pilotażowe, promujące i upowszechniające dobre praktyki, wzorcowe dokumenty czy schematy postępowania. Tak zbudowana baza wiedzy jest szczególnie kierowana do miast mniejszych lub tych borykających się z większymi problemami.”.

A co jest do zrobienia? Mapa priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi znajduje się poniżej:

Mapa obszarów priorytetowych centrum Łodzi, źródło: http://www.uml.lodz.pl/