AKTUALNOŚCI

Łódź: Pomnik Historii

W zeszły wtorek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył Hannie Zdanowskiej Prezydent Łodzi rozporządzenie o uznaniu wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego Łodzi za Pomnik Historii.

Urząd Miasta Łodzi. fot: Polimerek / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Urząd Miasta Łodzi. fot: Polimerek / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Spotkanie odbyło się w Pałacu Poznańskiego w Łodzi. Uczestniczyli w nim włodarze miasta, województwa oraz zaproszeni goście. „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” został uznany za Pomnik Historii ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne największego w kraju i jednego z największych w Europie dziewiętnastowiecznych ośrodków przemysłu włókienniczego. Wyróżniają go cenne zespoły poprzemysłowe, przenikanie się budownictwa industrialnego ze zwartą zabudową mieszkaniową i rezydencjonalną, a także bogate w wartościowe dzieła sztuki sepulkralnej nekropolie różnych wyznań, które są odzwierciedleniem wielokulturowości kształtującego miasto społeczeństwa. Łódź – Pomnik Historii obejmuje układy urbanistyczne ul. Piotrkowskiej, pl. Wolności i ul. Stanisława Moniuszki, zespoły fabryczno-rezydencjonalne i fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalne trzech największych łódzkich fabrykantów: Ludwika Geyera, Karola Wilhelma Scheiblera oraz Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, a także nekropolie: Stary Cmentarz oraz Nowy Cmentarz Żydowski.

Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Prezydent Hanną Zdanowską odsłonili pamiątkową tablicę upamiętniającą nadanie tytułu Pomnika Historii. Tablica wmurowana jest w elewację Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.