AKTUALNOŚCI

Łódź: Pilotażowy obszar rewitalizacji nr 1

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Marcin Obijalski przedstawił założenia programu obszarowej rewitalizacji Łodzi.Źródło - Łódź.pl

Z projektu remontowego miasto przechodzi w fazę obszarowej rewitalizacji, obejmującej całe kwartały oraz poszerzonej także o elementy społeczne. Pierwszy, pilotażowy obszar rewitalizacji nr 1 obejmuje rejon przewidziany do modernizacji ulic: Wschodnia – Rewolucji 1905 r. – Kilińskiego – Jaracza. Na terenie planowane są takie inwestycje, jak siedziba Centrum Obywatelskiego, Centrum Aktywności Zawodowej Kobiet i Wydział Partycypacji UMŁ, a także urządzenie skweru, Placu Włókniarek oraz zagospodarowanie bazaru przy ul. Jaracza.

ŁódźRewitalizacjaObszar1
Oprócz tego, program rewitalizacji przewiduje kompleksowe remonty 27 kamienic. Ponadto, równolegle do programu rewitalizacji będzie prowadzony program społeczny, oparty na współpracy ze wspólnotami w przygotowaniu dokumentacji i zdobywaniu funduszy na inwestycje, a także projekty wspierające przedsiębiorczość i aktywność lokalnej społeczności.

Źródło: Łodź.pl