Łódź konsultuje kolejną uchwałę krajobrazową

Łódź przygotowuje nowy Kodeks Reklamowy. Miasto postanowiło zbadać, jak zmieniło się postrzeganie mieszkańców i przedsiębiorców do uchwały krajobrazowej.

Pierwsza uchwała krajobrazowa w Łodzi (w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane) przyjęta została przez radnych w dniu 16 listopada 2016 r. Był to jeden z pierwszych podobnych dokumentów, przyjętych przez samorząd na podstawie ustawy z 2015 roku.

WSA unieważnił poprzednią uchwałę

W sierpniu 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że łódzka uchwała krajobrazowa jest nieważna. Uchwałę zaskarżyło kilka podmiotów, a wśród nich wojewoda łódzki. Według niego uchwała ingeruje we własność prywatną, ogranicza wolność gospodarczą przedsiębiorców oraz może prowadzić do naruszenia ich interesów prawnych.

Sąd stwierdził m.in. naruszenie zasad kompetencyjnych, w tym tworzenie regulacji wykraczających poza upoważnienie ustawowe, a także brak zapisów dotyczących procedury rozstrzygającej związanej z warunkami i terminem dostosowania istniejących tablic reklamowych.

Uchwała krajobrazowa wyznaczała trzy strefy w obrębie miasta, dla których obowiązują różne zasady dotyczące możliwości umieszczania reklam. I tak wyróżnione zostały:

  • Strefa 0 – Park Kulturowy ul. Piotrkowskiej;
  • Strefa 1 – obszary zabudowy zabytkowej;
  • Strefa 2 – osiedla mieszkaniowe i tereny zabudowy jednorodzinnej, obszary przemysłowe; tereny zielona

Sąd zwrócił uwagę na brak opisu poszczególnych stref, które jego zdaniem powinny być jasno i precyzyjnie opisane. W uchwale wyznaczone zostały jedynie w formie załącznika graficznego.

Rada miasta odwołuje się do NSA i rozpoczyna prace nad nowym Kodeksem

Wyrok nie jest prawomocny. Rada Miejska w Łodzi, skierowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozprawy przed NSA nie został jeszcze określony.

W marcu 2018 roku radni zdecydowali o przystąpieniu do prac nad nowym Kodeksem Krajobrazowym dla Łodzi. Ma on uwzględniać ocenę mieszkańców po blisko trzech latach obowiązywania obecnej uchwały. Zapisy mają zostać uproszczone. Planowane jest też zróżnicowanie okresów przejściowych dla tablic i urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury i grodzeń.

Konsultacje odbędą się między 13 oraz 27 maja. W dniu 16 maja w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców.