Łódź będzie przyciągać firmy IT i R&D. Podsumowanie kolejnego spotkania z cyklu “W 8 Pytań Dookoła Miasta”

Położone w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu szklaków komunikacyjnych, miasto stawia na swoją lokalizację i korzysta z tego, kusząc firmy IT, R&D, przemysł oraz przeżywający złote lata sektor logistyczny. Samorząd popiera też zachowanie i kontynuację form dotychczasowej zabudowy co nie oznacza, że w Łodzi nie będą mogły powstawać budynki wysokościowe. „Widzimy duże zapotrzebowanie na mieszkanie w śródmieściu i chcemy wyjść temu naprzeciw” – deklaruje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi podczas trzeciego spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta”.

Sztandarowym projektem inwestycyjnym samorządu jest Nowe Centrum Łodzi (NCŁ). To ok. 100 ha. – Widzimy duże zapotrzebowanie na mieszkanie w śródmieściu i chcemy wyjść temu naprzeciw. Przystąpiliśmy więc do zmiany planów zagospodarowania – informuje Hanna Zdanowska. Łódź zamierza też korzystać z formuły PPP. W ten sposób chce budować parkingi i mieszkania komunalne. W tym ostatnim przypadku leciwe kamienice mają zostać zagospodarowane przez inwestorów, a ich mieszkańcy mają dostać na wynajem lokale w nowym budownictwie.

– Na start założyliśmy 500-700 nowych mieszkań, ale docelowo program mógłby osiągnąć poziom nawet ok. 2 tys. lokali – szacuje prezydent.

Zdjęcie Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

W Łodzi powstać ma wiele inwestycji znacząco wpływających na strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta. Część z nich zrealizowana w formie PPP. | źródło: Łódź

Zrównoważony rozwój kluczem

„Zrównoważony rozwój przestrzeni zurbanizowanej wymaga zwykle wdrożenia pakietu długofalowych działań. Modelowe strategie rozwoju miast kładą zwykle nacisk na przekształcanie przestrzeni zgodne z zasadami dotyczącymi środowiska i ekologii, oraz podnoszą jakość życia. Jednym z narzędzi, które wykorzystywane jest w takich przypadkach, jest zabudowa uzupełniająca istniejące układy urbanistyczne lub odzyskanie dla miast terenów które pełniły inne funkcje. Budowa Nowego Centrum Łodzi wpisuje się w te trendy. Przestrzeń, uwolniona dzięki wprowadzeniu linii kolejowej i dworca Łódź Fabryczna pod ziemię, zostanie zagospodarowana przez stworzenie nowego fragmentu miasta, który ma szansę wprowadzić Łódź do europejskiej czołówki najlepiej zaprojektowanych metropolii. Co istotne – Łódź dostosowuje rożne działania i plany z myślą o lokalnej społeczności” – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, senior partner w Colliersie, przewodnicząca ULI Poland i członek Komitetu Wykonawczego ULI Europe.

Jak deklaruje Pani Prezydent – w Łodzi będą mogły powstawać też budynki wysokościowe – na terenie NCŁ, a także w centralnym fragmencie trasy W-Z, na odcinku od al. Kościuszki do trasy Nowokonstytucyjnej. – Przy trasie WZ możliwe jest lokowanie zabudowy do wysokości 87 metrów, a w NCŁ ok. 70 m, o finalnej wysokości zdecydują jednak plany miejscowe – uważa Hanna Zdanowska.

Biura, logistyka i ulgi

Priorytetowy dla miasta jest też sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Centra BPO/R&D/SSC/GBS i IT już teraz dają ponad 26 tysięcy miejsc pracy, a rynek ciągle rośnie. W najbliższych miesiącach powstać ma kolejne 1,7 tys. miejsc pracy. Ze względu na centralne położenie i rozwiniętą infrastrukturę, miasto i jego okolice są naturalną lokalizacją dla sektora produkcyjnego i logistycznego. Łódź i region to trzeci do co wielkości rynek magazynowy w Polsce. Inwestorzy mogą tam liczyć na zwolnienia z podatku CIT lub PIT – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także na pomoc publiczną przyznawaną z tytułu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy. W przypadku dużych firm w województwie łódzkim wysokość pomocy publicznej wynosi 35 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia.

Nie wszystkie inwestycje i plany rozwojowe zależą od samej Łodzi. Przykłady takich takich projektów to Port Lotniczy i planowany CPK (Centralny Port Komunikacyjny planowany pod Mszczonowem). Jestem za powstaniem CPK i trzymam mocno kciuki by ten pomysł się urzeczywistnił, aczkolwiek nie za bardzo w to wierzę – powiedziała Hanna Zdanowska. – Dla Łodzi byłby to krok w stronę zbliżenia z Warszawą i stworzenia rzeczywistego duopolis. Byłby to dla miasta kolejny duży impuls rozwojowy – dodała pani prezydent.

Łódź ma rozwijać się w sposób przemyślany – ograniczać rozlewanie się miasta i rewitalizować istniejące zabudowania. | źródło: Łódź

Miasto, które się rozwija, ale nie rozlewa

Łódź pracuje obecnie nad strategią 2030+. Jednym z najważniejszych czynników, które kształtowały będą przyszłość miasta w długim okresie, będzie demografia, a jej trendy są nieubłagane.

– Z naszych wyliczeń wynika, że w Łodzi mieszka ok. 750 tys. osób – mówi Hanna Zdanowska i dodaje, że są szacunki, które mówią o spadku liczby mieszkańców nawet do 550 tys. mieszkańców w 2050 r. Miastu udało się jednak odwrócić niekorzystną tendencję migracyjną wśród młodych ludzi.

– Saldo migracyjne w grupie wiekowej 18-28 lat mamy dodatnie i zdecydowanie więcej młodych ludzi osiedla się w Łodzi niż z niej wyjeżdża – podkreśla prezydent. W mieście osiadło też kilkadziesiąt tysięcy osób zza wschodniej granicy. To, ale nie tylko, wpływa pozytywnie na rynek mieszkań, w tym na wynajem. Według danych miasta, w Łodzi na różnych etapach budowy jest około 120 inwestycji mieszkaniowych na ok. 11 tys. mieszkań.

Gra w zielone

W zieleń Łódź też inwestuje, na rewaloryzację parków w latach 2018-2020 miasto przeznaczyło łącznie 17 mln zł. W kolejnych latach, 2021-2023 planowane są rewaloryzacje warte ponad 28 mln zł. Miasto stawia również na komunikacje zbiorową w oparciu o niskoemisyjne środki i infrastrukturę. Przykładami takich działań są np. tunel średnicowy, gęsta sieć komunikacji miejskiej, rower miejski, transport współdzielony.

– Stają się one atrakcyjną alternatywą dla podróży samochodem prywatnym – podkreśla Hanna Zdanowska, która została ambasadorem i zaangażowała miasto w Porozumienie Burmistrzów (European Covenant of Mayors for Climate and Energy) powstałe w 2008 roku i zrzeszające ponad 10 tys. samorządowców z 61 krajów. Porozumienie wspiera realizację Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, w tym osiągnięcie klimatycznej neutralności Europy w 2050 roku. W przypadku Prezydent Łodzi widać, że zielone i ekologiczne postulaty nie są rzucane na wiatr. W ostatnich dniach Hanna Zdanowska została wybrana na polską ambasadorkę Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. 27 ambasadorów, ze wszystkich krajów członkowskich UE, odpowiadać będzie za wspieranie ekologicznego rozwoju we wszystkich krajach UE. Zadaniem Zdanowskiej będzie także współpraca na linii UE – samorządy. Wybór Zdanowskiej na polską ambasadorkę może być dodatkowym impulsem, aby to właśnie Łódź stała się pionierem ekologicznych zmian.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska została polską ambasadorką Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. | źródło: Łódź

Następna stacja – Poznań

Następnym miastem odwiedzonym przez ULI Poland będzie stolica Wielkopolski. Prezydent Jacek Jaśkowiak opowie  m.in. o tym, które branże są priorytetowe dla ratusza i na jakie zachęty mogą liczyć inwestorzy. Prezydent poruszy również kwestie tego, jak pandemia wpłynęła na kondycję Poznania i które inwestycje są dla władz priorytetowe.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Udział w nim jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji. Rejestracji można dokonać pod tym linkiem.

„W 8 pytań dookoła miasta” – to cykl wirtualnych spotkań z Prezydentami największych polskich miast. Spotkania mają posłużyć przedstawieniu strategii i polityki przestrzennej, oraz wizji i misji rozwoju miasta. Umożliwiają otwarty dialog między włodarzami miast i przedstawicielami branży nieruchomościowej. Podczas spotkań prowadzone będą rozmowy o planach, jakie mają władze miast, aby uczynić je bezpiecznymi i stabilnymi. Poruszone zostaną kwestie zrównoważonego rozwoju, odporności na zmiany klimatyczne czy integracja społeczna, ale też konkurencyjność i atrakcyjność miast.

Urban Land Institute Poland można śledzić w mediach społecznościowych:

  Twitter

  Instagram

  LinkedIn

Partnerami cyklu są Grenberg Traurig, Mercer, ABSL, Globalworth, Skanska, Colliers, Cushman & Wakefield, DWF, Dentons, Echo Investment, Hines, MDDP i Vastint.