docelowy układ liniia

docelowy układ liniia

Wizja rozwoju linii metra sprzed pół wieku