AKTUALNOŚCI

Lanckorona ponownie miastem?

Lanckorona to gmina na terenie województwa małopolskiego. Ta licząca 2 tysiące mieszkańców miejscowość przez przeszło 500 lat posiadała prawa miejskie otrzymane w 1366 od Kazimierza Wielkiego. Od nazwy osady nazwisko przyjęli pierwsi zarządcy tych okolic – ród Lanckorońskich. Ozdobą okolicy od samego początku istnienia był piękny zamek, z którego dziś zostały jedynie ruiny.

Przez wieki Lanckorona przeżywała lepsze i gorsze chwile rozwoju gospodarczego, było to także ważne miejsce walk podczas konfederacji barskiej. W okresie międzywojennym miasto stało się znane jako miejscowość letniskowa, a jednocześnie niemalże wymarła w okresie zimowym. Zgodnie z ówczesnymi przepisami, Lanckoronie odebrano prawa miejskie w 1934 roku z powodu niewystarczającej liczby mieszkańców.

Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata zaznacza, że celem odzyskania praw miejskich jest przede wszystkim zwiększenie prestiżu. Ma również nadzieję, że wpłynie to na zwiększenie dochodów z turystyki, stanowiącej istotną gałąź gospodarki gminy. Jako przesłanki do przywrócenia praw miejskich wójt podaje posiadanie herbu, zachowanie historycznego układu urbanistycznego oraz statystyki demograficzne: ponad 2 tys. mieszkańców, z których większość pracuje poza rolnictwem.

Jednakże, nie wszyscy mieszkańcy uważają pomysł władz za udany. Niektórzy podnoszą, że zmiana wynika wyłącznie z ego wójta. Pojawiają się również głosy związane ze strachem przed utratą dopłat dla terenów wiejskich oraz wzrostem podatków i opłat lokalnych.

Przez najbliższe dwa miesiące zbierane będą w tej sprawie opinie mieszkańców w toku konsultacji społecznych. Jeżeli pomysł przywrócenia praw miejskich przypadnie do gustu większości głosujących, władze gminy wystąpią z oficjalnym wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem wojewody małopolskiego.